SKIBSMONTØR

HVAD LAVER EN SKIBSMONTØR
Som skibsmontør bygger og reparerer du skibe, og installationer på skibe, boreplatforme mm. Du lærer at reparere el- og dieselmotorer, rør, pumper, kraner og andet skibsudstyr. En skibsmontør kan arbejde med skibe på skibsværfter, og værksteder, med havvindmøller og på boreplatforme og raffinaderier.

Du lærer hvordan man får skibe til at fungere bedst muligt teknisk og mekanisk, og du får ny viden om ny teknologi på skibe og i offshore-industrien, som havvindmøller, boreplatforme og raffinaderier.
Du kan også komme ud at sejle som skibsmontør.

Du kan afslutte uddannelsen som
- Industrimontør (3 år)
- Skibsmontør (4½ år)

KARRIEREMULIGHEDER
Alsidigheden i dine arbejdsopgaver er stor, og uddannelsen åbner døre til en branche med mange karrieremuligheder. Med en uddannelse som
skibsmontør, har du gode job og karrieremuligheder samt muligheder for videreuddannelse.

VIDEREUDDANNELSE
Når du er færdig med uddannelsen til skibsmontør, har du mulighed for at læse videre til fx: Produktionsteknolog, driftsteknolog offshore,
Automationsteknolog og proffesionsbachelor i Eksport og Teknologi.

Med enkelte supplerende fag, har du endnu flere muligheder for at uddanne dig.

EN RIGTIG GOD LØN
Du får SU på grundforløbene og derefter lærlingeløn under resten af uddannelsen. En nyuddannet skibsmontør tjener ca. 37.000 pr. mdr. (kilde: børne- og undervisningsministeriet)

SÅDAN ER UDDANNELSEN SKRUET SAMMEN
Grundforløbet foregår på en erhvervsskole, og varer 20 eller 40 uger.
Derefter kommer hovedforløbet, hvor du veksler mellem praktik og skole.

Fag
Du får mange spændende fag på skoleskemaet som fx. Dieselmotorer, Elmotor og batterier, hybridmotorer, maskinel & manuel bearbejdning, rørsystemer og hydraulik, tegningsforståelse.

Praktik
Du er i lære på en arbejdsplads, hvor du bliver oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

HVORDAN KOMMER DU IND?
Du skal have 9./10. klasse + karakteren 02 i dansk og matematik.

Adgangskrav til hovedforløbet
- Dansk på E-niveau
- Engelsk på E-niveau
- Fysik på F-niveau
- Matematik på E-niveau
- Uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik

EUX SKIBSMONTØR – studenterhue og svendebrev
Der er også mulighed for at tage uddannelsen som et EUX-forløb, og dermed få både studenterhue og svendebrev. Med en EUX bliver du ligestillet med dem, der har en gymnasial eksamen.

ER DU FYLDT 25
Så kan du tage uddannelsen til smed som en særligt tilrettelagt
erhvervsuddannelse (EUV).