SMED

HVAD LAVERE EN SMED
Som smed arbejder du med forskellige metaller, og du lærer at fremstille komponenter til alt fra vindmøller og maskiner til små komponenter i stål. Du lærer at svejse og reparere metaldele, og du er med til at idéudvikle smedetekniske produkter.

Arbejdet som smed er også teknologisk, og meget af smedens arbejde foregår med hjælp fra tekniske maskiner, og med brug af computerteknologi.

Som smed arbejder du i smedeværksteder, eller metalvareindustrien. Nogle vælger at starte egen virksomhed.

Basisuddannelsen til smed hedder bearbejdningssmed, og den tager 2 ½ år.

Herefter kan du vælge at blive Svejser, det tager ½ år oveni.

Du kan også vælge et speciale som tager 2 år.
- Klejnsmed
- Rustfast smed
- Energitekniker
- Maritim smed

KARRIEREMULIGHEDER
Alsidigheden i dine arbejdsopgaver er stor, og uddannelsen åbner døre til en branche med mange karrieremuligheder. Med en uddannelse som smed, har du gode job og karrieremuligheder samt muligheder for videreuddannelse.

VIDEREUDDANNELSE
Når du er færdig med uddannelsen til smed, har du mulighed for at læse videre til fx: miljøteknolog, produktionsteknolog, installatør, driftsteknolog mm.
Med enkelte supplerende fag, har du endnu flere muligheder for at uddanne dig. Det kan fx være til bygningskonstruktør, maskinmester mfl.

EN RIGTIG GOD LØN
Du får SU på grundforløbene og derefter lærlingeløn under resten af
uddannelsen. En nyuddannet smed tjener ca. 30.000 pr. md.
(kilde: børne- og undervisningsministeriet)

SÅDAN ER UDDANNELSEN SKRUET SAMMEN
Grundforløbet foregår på en erhvervsskole, og varer 20 eller 40 uger. Derefter kommer hovedforløbet, hvor du veksler mellem praktik og skole. 

Fag
Du får mange spændende fag på skoleskemaet som fx. Robotter og teknologi, svejsning, kvalitet, maskinel & manuel bearbejdning, materiale forståelse, miljøvenlig produktion.

Praktik
Praktikken foregår på en arbejdsplads, hvor du bliver oplært i de
arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

HVORDAN KOMMER DU IND?
Du skal have 9./10. klasse + karakteren 02 i dansk og matematik.
Adgangskrav til hovedforløbet
- Dansk på E-niveau
- Engelsk på E-niveau
- Fysik på F-niveau
- Matematik på D-niveau
- Uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik

EUX SMED– studenterhue og svendebrev
Der er også mulighed for at tage uddannelsen som et EUX-forløb, og dermed få både studenterhue og svendebrev. Med en EUX bliver du ligestillet med dem, der har en gymnasial eksamen.

ER DU FYLDT 25
Så kan du tage uddannelsen til smed som en særligt tilrettelagt
erhvervsuddannelse (EUV).